Vakfımız

ODTÜ Geliştirme Vakfı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin eğitim-öğretim, bilimsel ve teknolojik araştırma-geliştirme ve topluma hizmet etkinliklerine ve bu seçkin kurumun ulusal ve uluslararası tanınırlığına, maddi kaynak yaratmak suretiyle, destek vermek, katkıda bulunmak amacıyla 1983 yılında kurulmuştur. Vakıf’a, aynı yıl içinde Bakanlar Kurulu kararıyla vergi muafiyeti tanınmış ve böylelikle kar amacı gözetmeden kamu yararına çalışan bir vakıf statüsü kazanmıştır. Kuruluş aşamasında kurumsal altyapıyı oluşturma ve gelişme, kaynak yaratma amaçlı yatırımlar hedeflenirken, Üniversite’nin bilimsel, teknolojik ve kültürel gelişimine destek olmak Vakfın öncelikleri arasında yer almıştır. Senedinde öngörülen kuruluş hedeflerini gerçekleştirmek için Vakfımız, öncelikle bağlı şirketler kurmak suretiyle maddi olanaklar yaratma çabasında olmuştur. Bu amaçla, 1983 yılında EBİ (Elektronik Bilgisayar İnşaat Turizm Yatırım Ticaret ve Sanayi) A.Ş ve GÜDAŞ (Gıda Üretim ve Dağıtım Ticaret) A.Ş. kurulmuştur. Daha sonraki yıllarda Eğitim Hizmetleri A.Ş., ODTÜ Teknokent Yönetim A.Ş, Yayıncılık ve İletişim A.Ş ve son olarak OTEST (Otomotiv Test ve Taşıt Araştırma Geliştirme Danışmanlık San. ve Tic.) A.Ş. kurulmuşlardır. Vakıf, bu gün faal olan beş şirketle birlikte bir bütünlük ve dayanışma içinde, yeni ve değişen gereksinimleri karşılayacak yaklaşımla büyümeye devam etmektedir.

ODTÜ ailesinden, ODTÜ dostları ve sevenlerinden aldığı maddi ve manevi destekle amaçlarımız doğrultusunda sürekli büyüyen Vakfımızın ODTÜ’nün uluslararası saygın bir yükseköğretim kurumu olma çabalarına sağlamış olduğu katkılar kuşkusuz büyük önem taşımaktadır. Kamusal nitelikteki faaliyetleri ile bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif alanlarda destekleyici çalışmalar ve işbirlikleri geliştirip, ODTÜ’nün, öğrenci ve çalışanı ile toplumun beklentilerini sosyal sorumluluk anlayışıyla yerine getirmeye çalışan Vakfımızın 2012 yılında amaca yönelik harcamaları, sadece Vakıf özkaynaklarından olmak üzere, yaklaşık 10 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Yıllardır gerek kendi olanakları, gerekse kurum, kuruluş ve kişiler ile birlikte yaratılan maddi olanaklar sayesinde binlerce ODTÜ öğrencisine karşılıksız burs verilmektedir. İlk burslarımız, 1983-1984 eğitim–öğretim yılında 34 ODTÜ öğrencisine destek verilerek başlamıştır. Bugünlere gelindiğinde Vakfımızca 2012-2013 eğitim-öğretim yılında verilen karşılıksız eğitim bursları 1.300.000 TL ulaşmış, son beş yıl için toplam burs tutarı yaklaşık 5.500.000 TL olmuştur.

ODTÜ Geliştirme Vakfı; şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da, toplumsal duyarlılık içinde, araştıran, sorgulayan, bilginin üretilmesine, paylaşılmasına özgün katkıda bulunabilecek, ulusal ve evrensel düzeyde donanımlı bireyler yetiştirme çabalarında Üniversitemize destek vermeye devam edecektir. Bunun için, “yaşam boyu eğitime” olan inancımızın ışığında, kendisini sürekli yenileyen, geliştiren, saygınlığı yüksek çağdaş bir üniversite vakfı olduğumuzun bilincindeyiz. Vakfımızın bundan sonraki gelişme sürecinde, Üniversitemiz mensupları, mezunları ve sevenlerinin görüş ve önerileri ile birlikte katkılarının artarak devam etmesini bekliyoruz.